Main picture

O nama

Vrtić je mesto u kom dete treba da se oseća srećno, mesto gde se uvažavaju njegove potrebe i gde se dete oseća sigurno i voljeno. U vrtiću "Vita" polazimo od individualnih karakteristika svakog deteta, pratimo i usmeravamo njegov rast i razvoj. Dete posmatramo kao aktivnog učesnika u procesu vaspitanja i obrazovanja. Bitno nam je mišljenje deteta i zajedno uz konsultaciju dece strukturiramo sredinu, odabir materijala i sredstava za rad, kao i planiranje vaspitno obrazovnog rada.


U vrtiću "Vita" postoji soba koja je opremljena ručno izrađenim igračkama po uzoru na Montesori materijale kao i soba koja poseduje senzorne stolove. Prateći inovacije u svetu vaspitanja i obrazovanja senzorni stolovi omogućavaju deci da podstiču kognitivni razvoj na netradicionalan način. Dete treba da raste u okruženju koje ga podstiče na istraživanje i eksperimentisanje.

Tim vrtića "Vita" čini stručni tim diplomiranih vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača.


Raspored aktivnosti u toku dana je fleksibilan, prilagođen karakteristikama uzrasta i potrebama dece, tako da se deci svih uzrasta obezbeđuju optimalni uslovi za boravak, ishranu, odmor, boravak napolju i vaspitno-obrazovne aktivnosti.


Pored procesa vaspitanja, smatramo da je na ovom uzrastu važno očuvanje zdravlja, preventivna zdravstvena zaštita, održavanje higijene, zadovoljavanjem potrebe za snom, ishranom i boravak na vazduhu.


U vrtiću "Vita" ostvaruje se vaspitno obrazovni rad sa decom od jedne do tri godine, od tri do uključenja u pripremni predškolski program i pripremni predškolski program.

Kontakt
069 / 31 73 753
kontakt@vrticvita.rs
Udbinska 7, Banovo Brdo, Beograd